BỘ LỌC TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH FORSTA ÁP SUẤT THẤP

The Electronic Anti-Scale System
 Hotline: 0935627278
BỘ LỌC TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH FORSTA ÁP SUẤT THẤP

BỘ LỌC TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH FORSTA ÁP SUẤT THẤP

 • Liên hệ
 • 1082
 • LƯU LƯỢNG: 3 - 1670 M3/H

  CHU TRÌNH VỆ SINH: 6 - 20 GIÂY

  KÍCH THƯỚC VAN XẢ: DN25 HOẶC DN50

  MÀNG LỌC: 5 - 4000 MICRON

  NHIỆT ĐỘ: 99

  THỂ TÍCH NƯỚC XẢ: 15 - 190 LÍT/LẦN XÃ

  ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG: 2.4 - 10.3 BAR

  VẬT LIỆU: 0
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình luận

LƯU LƯỢNG: 3 - 1670 M3/H
CHU TRÌNH VỆ SINH: 6 - 20 GIÂY
KÍCH THƯỚC VAN XẢ: DN25 HOẶC DN50
MÀNG LỌC: 5 - 4000 MICRON
NHIỆT ĐỘ: 99
THỂ TÍCH NƯỚC XẢ: 15 - 190 LÍT/LẦN XÃ
ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG: 2.4 - 10.3 BAR
VẬT LIỆU: 0

Zalo