BỘ LỌC TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH FORSTA 180C

The Electronic Anti-Scale System
 Hotline: 0935627278
BỘ LỌC TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH FORSTA 180C

BỘ LỌC TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH FORSTA 180C

 • Liên hệ
 • 1191
 • LƯU LƯỢNG: 3 - 227 M3/H

  CHU TRÌNH VỆ SINH: 4 - 10 GIÂY

  KÍCH THƯỚC VAN XẢ: DN25

  MÀNG LỌC: 5 - 4000 MICRON

  NHIỆT ĐỘ: 99

  THỂ TÍCH NƯỚC XẢ: 11 - 26 LÍT/ LẦN XÃ

  ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG: 2.4 - 10.3 BAR

  VẬT LIỆU: 0

  forsta-catalog
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình luận

LƯU LƯỢNG: 3 - 227 M3/H
CHU TRÌNH VỆ SINH: 4 - 10 GIÂY
KÍCH THƯỚC VAN XẢ: DN25
MÀNG LỌC: 5 - 4000 MICRON
NHIỆT ĐỘ: 99
THỂ TÍCH NƯỚC XẢ: 11 - 26 LÍT/ LẦN XÃ
ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG: 2.4 - 10.3 BAR
VẬT LIỆU: 0

 

Zalo