BỘ LỌC TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH FORSTA ZERO

The Electronic Anti-Scale System
 Hotline: 0935627278
 BỘ LỌC TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH FORSTA ZERO

BỘ LỌC TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH FORSTA ZERO

 • Liên hệ
 • 1038
 • LƯU LƯỢNG: 3 - 1670 M3/H

  CHU TRÌNH VỆ SINH: 6 - 20 GIÂY

  KÍCH THƯỚC VAN XẢ: DN25 HOẶC DN50

  MÀNG LỌC: 5 - 4000 MICRON

  NHIỆT ĐỘ: 99

  THỂ TÍCH NƯỚC XẢ: 15 - 190 LÍT/LẦN XÃ

  ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG: 2.4 - 10.3 BAR

  VẬT LIỆU: 0
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình luận
Zalo